+34 696 516 183 fp@amomicasa.com

Salut

La nostra arquitectura només tindrà valor si produeix en qui l’habita el mateix benestar que el que ens proporciona el medi natural. La indústria de la construcció utilitza un nombre inesgotable de contaminants químics, que afecten la nostra salut en un ampli rang. L’electrificació de les nostres costums i l’ús de múltiples freqüències d’ones electromagnètiques a les nostres llars, és una altra font d’alteració del medi per a la qual la nostra biologia no està adaptada. Construirem la teva casa lliure de contaminants i protegirem les teves hores de descans.