+34 696 516 183 fp@amomicasa.com

Medi ambient

Igual que tu, busquem que les nostres activitats generin el mínim impacte sobre el planeta i els seus recursos naturals.

Per això utilitzem materials que puguin tornar a la natura una vegada que s’esgoti el seu cicle d’ús, o que puguin ser fàcilment reutilitzats o transformats per a una nova funció.
D’altra banda tenim en compte l’energia necessària per a la fabricació, transport i reutilització dels materials. Això ens fa grans defensors de la fusta. La seva explotació controlada és el nostre gran aliat per a la captura del CO2 de l’atmosfera.