+34 696 516 183 fp@amomicasa.com

Casa a Vilanova i la Geltrú

Es tracta d'un habitatge unifamiliar de tres plantes, adossat a una mitgera lateral. Una seqüència de dobles alçades permet conformar un únic espai familiar que lliga les zones d'ús de dia de cada planta. Dues escales lineals superposades s'incorporen lleugerament al volum general, sense alterar la percepció de l'espai. Tota l'estructura sobre-rasant està resolta amb fusta contralaminada (CLT) i queda vista a l'interior de la casa a la majoria dels paraments i sostres. La solució de l'aïllament de les façanes...

Llegir més